Избор на материал​

Всички изделия се изработват от високоплътен експандиран полистирен (EPS) и високоплътен екструдиран полистирен (XPS), известни в практиката по-често като стиропор и фибран. Фирмата ни работи само с материали, чиято плътност е 27-30 кг/м3 – най-високата, предлагана на българския пазар и която гарантира здравина и устойчивост. EPS и XPS са нетоксични, трудногорими, самозагасващи, 100 % рециклируеми  и устойчиви на стареене и разлагане.
 
За да Ви помогнем в избора на материал, Ви предоставяме информацията по-долу. Ако все още имате колебания, не се колебайте да ни попитате.

EPS (стиропор)

XPS (фибран)

Плътност

27-30 кг./м3

30 кг./м3

Максимални размери

Профили с размер до 60х100 см; Дължина 200 см

Други изделия: размери до 60х100х200 см

Профили с размер до 12х60 см; Дължина 123 см

Други изделия: размери до 12х60х125 см

Структура

Зърнеста

Затворена клетъчна

Повърхност

Едри пори

Ситни пори

Цвят

Бял

Зелен, син, жълт, лилав, розов, на произволен принцип

Екологичен фактор

Производство с нулев отпадък

Генериране на отпадък

Приложение

Фасади, интериор, рекламни надписи и декорации

Предимно за интериор и рекламни надписи

Предимства и недостатъци

+ По-големи размери на материала, т.е. по-малко снадки при прави профили и по-големи цели детайли при останалите изделия.


+ Ниско температурно разширение, което го прави подходящ за променливи атмосферни условия (за външна употреба).

 

+ Възможност за готово полимерно покритие.

 

+ Бял, цвят, който улеснява покриването с бял или друг цвят боя.

 

- Повърхността е шуплеста и трудно се постига гладкост само с боя. Необходима е предварителна обработка.

+ Гладка повърхност (но не лъскава).

 

+ Когато не се използва за външни условия, може да се покрие само с боя.

 

- По-малки размери на материала и по-къси профили, което налага повече свързвания на детайлите.

 

- Цветовете са наситени, което затруднява покриването с бял или друг цвят боя.

 

- Цената на крайния продукт е по-висока спрямо същия, изработен от EPS.

EPS

XPS

Характеристики на EPS:

Характеристикa

Стандарт

EPS (Евротип EPS 250)

Плътност, kg/m3

БДС EN 1602

30-35

Топлопроводимост, l W/mK

БДС ISO 8302

0,030

Якост на натиск при 10% деформация, кРа

БДС EN 826

295

Размери:

Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне, %

БДС EN 8302

0,9

Пожароустойчивост

  • време на горене
  • придвижване на фронта на горене
  • отделяне на капещи горещи частици


0

не

не

Максимална температура на приложение °С

95

Число на дифузионно съпротивление на водните пари m

БДС EN 12086

224

Характеристики на XPS:
Екструдираният пенополистирен XPS притежава изключителна твърдост, дължаща се на елипсовидната си повърхностна микроструктура. XPS се характеризира с: голяма пароустойчивост, незначителна водопропускливост, изключителна стабилност на размерите, устойчивост на киселини и основи, висока устойчивост на механични натоварвания, трудно запалим материал.

Характеристикa

DIN

XPS с Висока издръжливост на натиск

Плътност, kg/m3

18164

38-40

Издръжливост на деформация под натиск, 10%N/mm2

53421

0,52

Стабилност на размерите:

  • 70oC без тежест в %
  • 70oC голяма тежест в %
  • 80oC с тежест в %


-0,7

-2,2

-

Eксплоатационна температура оС

0,52

Водопоглъщане /под нивото на водата/, %

0,1

Температурен коефициент на линейно разширение, mm/moC

53434

0,07

Пароустойчивост

52615

150-220

Пожароустойчивост клас А

Bs3837

A

Поведение при рязка промяна на температурата:

  • понижена издържливост, %
  • промяна в повърхностния слой, %


0

-

Стандартна дебелина, mm

20-100

Размери: дължина, mm

ширина, mm

250-2500

600

Повърхност на плоскостта

гладка

Техническите характеристики на материалите XPS и EPS са предоставени от фирмата производител, за чието любезно съдействие благодарим.